Bedrijfsprofiel

Laatste update: 30 juni 2018

Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. is al 38 jaar een geheel zelfstandig en landelijk opererend kantoor en stelt zich ten doel om de belangen van ondernemingen in het MKB-segment op een hoog kwalitatief niveau te behartigen.
 
Wij kennen een duidelijke kantoorfilosofie. Daarin staan de volgende waarden centraal:
  • Kwaliteit en integriteit
  • Resultaatgericht
  • Ondernemend

Het team van ons kantoor focust op uw persoonlijk (ondernemings-)resultaat.

Een belangrijk uitgangspunt voor ons is de persoonlijke benadering van onze cliënten en relaties. Iedere ondernemer, onderneming en relatie is in onze ogen uniek.

Het Team
Ons team bestaat uit hooggeschoolde en ervaren medewerkers. Naast een gedegen opleiding besteden wij veel aandacht aan permanente educatie en vaktechnische ontwikkeling. De veranderende wet- en regelgeving volgen wij op de voet, zodat wij onze cliënten adequaat kunnen adviseren.

Algemeen
Ons kantoor treedt op als coach die in de breedte de "gezondheid" van uw onderneming bewaakt en u tijdig van een doeltreffend advies voorziet. Naast het werken aan de oplossing van uw vragen, verschaffen wij gevraagde maar ook ongevraagde adviezen.
Op grond van onze kennis nemen wij zelf initiatief om u te wijzen op kansen en bedreigingen die zich met betrekking tot uw onderneming of uw privé-situatie kunnen voordoen. Mede door onze geschiedenis werken wij met name voor cliënten in het midden- en kleinbedrijf en voor vrije beroepsbeoefenaren al dan niet in de medische sector. In onze dienstverlening streven wij een "full-service" concept na. Naast de specifieke kennis van onze collega's kunnen wij putten uit een gevarieerd relatienetwerk van specialisten met wie wij regelmatig samenwerken. Zo kunnen wij onze cliënten altijd een optimale oplossing bieden.
De zich in snel tempo voordoende ontwikkelingen op vele terreinen, zoals het belastingrecht, accountancy, ondernemings- en arbeidsrecht nopen ons daarnaast tot bundeling en uitwisseling van kennis en praktijkervaring.

Arbeidsrecht Actueel